Kongres PTNSS Nagroda PTNSS Członkowie wspierający

Aktualności


KONGRES PTNSS 2021

Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni PaństwoW dniach 28-29 czerwca 2021 r. Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Lubelskiej organizuje IX Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych. Chcielibyśmy, aby wzorem poprzednich edycji Kongresu był on forum wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami reprezentującymi naukę, badania i przemysł. Obserwujemy, że coraz częściej w pracach naukowo-badawczych biorą udział zespoły interdyscyplinarne, wymagające współdziałania w różnych obszarach nauki i przemysłu. Dlatego liczymy na udział w Kongresie nie tylko specjalistów z branży silników spalinowych, ale także z dziedzin pokrewnych.
Prosimy o przekazanie informacji o Kongresie swoim współpracownikom oraz innym osobom, którym bliskie są zagadnienia silników spalinowych.
W imieniu Zarządu PTNSS serdecznie zapraszam do uczestnictwa w IX Kongresie PTNSS. Do zobaczenia w Lublinie w czerwcu 2021 roku.

Z poważaniem,
Prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz
Prezes Zarządu PTNSS

Więcej informacji znajduje się TUTAJ.


ODSZEDŁ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI JANKOWSKI

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 17 lutego 2021 r. zmarł w Warszawie prof. dr hab. inż. Antoni Jankowski.
Twórca i organizator konferencji naukowej KONES.
Wybitny specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, silników spalinowych, procesów spalania i ekologii.
Autor niezliczonej liczby projektów, ekspertyz i prac naukowych. Autorytet naukowy w kraju i za granicą.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy współczucia.
Zarząd PTNSS


APEL W SPRAWIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Uczestnicy VI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PTNSS, w dniu 24 listopada 2006 roku, podjęli uchwałę w sprawie składek członkowskich o następującej treści:
"Biorąc pod uwagę celowość kontynuowania dalszej działalności wydawniczej redakcji periodyku Silniki Spalinowe a w szczególności kontynuowania nieodpłatnego zaopatrywania Członków Towarzystwa w poszczególne egzemplarze tego czasopisma, uchwala się najniższą składkę członkowską Członków Zwyczajnych na poziomie 120,00 rocznie (10,00 zł miesięcznie). Jednocześnie Walne Zebranie Członków upoważnia Zarząd Towarzystwa do obniżenia tej składki do poziomu 60,00 zł rocznie (5,00 zł miesięcznie), a nawet jej całkowitego zawieszenia, w przypadku trudnej sytuacji materialnej członków (studentów, emerytów, rencistów itp.), którzy zwrócą się w tej sprawie z odpowiednio umotywowanym wnioskiem."