SAE International Conference 2022 Nagroda PTNSS Członkowie wspierający

News


KONFERENCJA SAE - HOTELE W KRAKOWIE

Poniżej znajduje się link do pliku PDF zawierającego informacje o zakwaterowaniu w Krakowie podczas trwania konferencji Powertrains, Fuels & Lubricants Conference & Exhibition.

Zachęcamy do zapoznania się.

KLIKNIJ TU


ZAPROSZENIE

SAE International wspólnie z PTNSS i BOSMAL organizują wydarzenie Powertrains, Fuels & Lubricants Conference & Exhibition.

Dyskusje skoncentrują się na najbardziej obiecujących nowych technologiach związanych z układami napędowymi pojazdów lekkich, średnich i ciężkich. Poruszone zagadnienia:

  • rozwój układów napędowych
  • spalanie w silnikach
  • spaliny, oczyszczanie spalin i emisje
  • paliwa i smary
  • nowe komponenty silników, siłowniki i czujniki
  • hybrydowe i elektryczne układy napędowe
  • skrzynie biegów i technologia układu napędowego

Tematy, które zostaną poruszone to m.in. zaawansowane technologie silników spalinowych, ogniwa paliwowe, rozwój pojazdów elektrycznych, globalne regulacje emisji spalin, rozwój hybryd oraz rozwój paliw i olejów silnikowych.

Spotkajmy się osobiście w Krakowie w dniach od 6 do 8 września 2022 roku.

Więcej informacji znajduje się tutaj.


JERZY MERKISZ DOKTOREM HONORIS CAUSA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz otrzymał Doktorat Honoris Causa Politechniki Lubelskiej. Uroczyste wręczenie tej godności akademickiej odbyło się w piątek 14 maja 2021 r.

RELACJA z przebiegu uroczystościProfesor pełni wiele naukowych funkcji organizacyjnych i ma znaczące osiągnięcia we współpracy z polskim przemysłem, głównie motoryzacyjnym. Za tę działalność otrzymał wcześniej tytuł doktora honoris causa Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (2011 r.) oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (2014 r.).

Serdecznie gratulujemy!


WEBINARIUM BOSMAL-RADWAG 18.03.2021

Zachęcamy do rejestracji i uczestnictwa w webinarium organizowanym wspólnie przez Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL oraz Radwag Wagi Elektroniczne.

Webinarium zaplanowano na 18.03.2021. Temat spotkania: Nowe trendy w laboratorium Automotive – automatyzacja w badaniach emisji cząstek stałych

Podejmowanie zagadnienia:

1. Oddziaływanie motoryzacji na środowisko i zdrowie człowieka
2. Główne wyzwania dla metod badania jakości powietrza
3. Radwag Wagi Elektroniczne – lider w technologii pomiarów masy  
4. Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL  – potencjał R&D
5. Automatyzacja w laboratorium Automotive - pomiar masowej emisji cząstek stałych z wykorzystaniem systemu automatycznego UMA 2.4Y.F
6. Porównanie wyników badań dla metody manualnej i automatycznej
7. Pytania i odpowiedzi


APEL W SPRAWIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Uczestnicy VI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PTNSS, w dniu 24 listopada 2006 roku, podjęli uchwałę w sprawie składek członkowskich o następującej treści:
"Biorąc pod uwagę celowość kontynuowania dalszej działalności wydawniczej redakcji periodyku Silniki Spalinowe a w szczególności kontynuowania nieodpłatnego zaopatrywania Członków Towarzystwa w poszczególne egzemplarze tego czasopisma, uchwala się najniższą składkę członkowską Członków Zwyczajnych na poziomie 120,00 rocznie (10,00 zł miesięcznie). Jednocześnie Walne Zebranie Członków upoważnia Zarząd Towarzystwa do obniżenia tej składki do poziomu 60,00 zł rocznie (5,00 zł miesięcznie), a nawet jej całkowitego zawieszenia, w przypadku trudnej sytuacji materialnej członków (studentów, emerytów, rencistów itp.), którzy zwrócą się w tej sprawie z odpowiednio umotywowanym wnioskiem."