KONGRES PTNSS Nagroda PTNSS Członkowie wspierający

Aktualności


KONGRES PTNSS 2021

Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo W dniach 27-28 września 2021 r. Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Lubelskiej organizuje IX Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych. Chcielibyśmy, aby wzorem poprzednich edycji Kongresu był on forum wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami reprezentującymi naukę, badania i przemysł. Obserwujemy, że coraz częściej w pracach naukowo-badawczych biorą udział zespoły interdyscyplinarne, wymagające współdziałania w różnych obszarach nauki i przemysłu. Dlatego liczymy na udział w Kongresie nie tylko specjalistów z branży silników spalinowych, ale także z dziedzin pokrewnych.
Prosimy o przekazanie informacji o Kongresie swoim współpracownikom oraz innym osobom, którym bliskie są zagadnienia silników spalinowych.
W imieniu Zarządu PTNSS serdecznie zapraszam do uczestnictwa w IX Kongresie PTNSS. Do zobaczenia w Lublinie we wrześniu 2021 roku.

Z poważaniem,
Prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz
Prezes Zarządu PTNSS

Więcej informacji znajduje się TUTAJ.JERZY MERKISZ DOKTOREM HONORIS CAUSA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz otrzymał Doktorat Honoris Causa Politechniki Lubelskiej. Uroczyste wręczenie tej godności akademickiej odbyło się w piątek 14 maja 2021 r.
Sylwetka naukowa Profesora Merkisza (TUTAJ).

RELACJA z przebiegu uroczystościProfesor pełni wiele naukowych funkcji organizacyjnych i ma znaczące osiągnięcia we współpracy z polskim przemysłem, głównie motoryzacyjnym. Za tę działalność otrzymał wcześniej tytuł doktora honoris causa Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (2011 r.) oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (2014 r.).

Serdecznie gratulujemy!


WEBINARIUM BOSMAL-RADWAG 18.03.2021

Zachęcamy do rejestracji i uczestnictwa w webinarium organizowanym wspólnie przez Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL oraz Radwag Wagi Elektroniczne.

Webinarium zaplanowano na 18.03.2021. Temat spotkania: Nowe trendy w laboratorium Automotive – automatyzacja w badaniach emisji cząstek stałych

Podejmowanie zagadnienia:

1. Oddziaływanie motoryzacji na środowisko i zdrowie człowieka
2. Główne wyzwania dla metod badania jakości powietrza
3. Radwag Wagi Elektroniczne – lider w technologii pomiarów masy  
4. Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL  – potencjał R&D
5. Automatyzacja w laboratorium Automotive - pomiar masowej emisji cząstek stałych z wykorzystaniem systemu automatycznego UMA 2.4Y.F
6. Porównanie wyników badań dla metody manualnej i automatycznej
7. Pytania i odpowiedzi

 

Więcej informacji znajduje się TUTAJ.


ODSZEDŁ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI JANKOWSKI

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 17 lutego 2021 r. zmarł w Warszawie prof. dr hab. inż. Antoni Jankowski.
Twórca i organizator konferencji naukowej KONES.
Wybitny specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, silników spalinowych, procesów spalania i ekologii.
Autor niezliczonej liczby projektów, ekspertyz i prac naukowych. Autorytet naukowy w kraju i za granicą.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy współczucia.
Zarząd PTNSS


APEL W SPRAWIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Uczestnicy VI Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PTNSS, w dniu 24 listopada 2006 roku, podjęli uchwałę w sprawie składek członkowskich o następującej treści:
"Biorąc pod uwagę celowość kontynuowania dalszej działalności wydawniczej redakcji periodyku Silniki Spalinowe a w szczególności kontynuowania nieodpłatnego zaopatrywania Członków Towarzystwa w poszczególne egzemplarze tego czasopisma, uchwala się najniższą składkę członkowską Członków Zwyczajnych na poziomie 120,00 rocznie (10,00 zł miesięcznie). Jednocześnie Walne Zebranie Członków upoważnia Zarząd Towarzystwa do obniżenia tej składki do poziomu 60,00 zł rocznie (5,00 zł miesięcznie), a nawet jej całkowitego zawieszenia, w przypadku trudnej sytuacji materialnej członków (studentów, emerytów, rencistów itp.), którzy zwrócą się w tej sprawie z odpowiednio umotywowanym wnioskiem."