Regiony


Jedną z możliwości zapewnienia aktywnego działania wszystkim członkom PTNSS, oraz podejmowania przez nich różnych inicjatyw integrujących zarówno grupy członków, jak i środowiska, stwarza decentralizacja działalności Towarzystwa. Sprzyjać temu winna regionalizacja działania PTNSS, a więc prowadzenie jej nie tylko na szczeblu centralnym, ale również w terenie – w środowiskach skupiających liczniejsze grupy członków.

 

W związku z tym Zarząd Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych podjął w dn. 27.11.2003 r. uchwałę nr 20/2003 o utworzeniu 7 regionów i wyznaczeniu spośród członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej osób, którzy będą koordynatorami działań PTNSS w regionach, w fazie ich organizacji.

 

Ze względu na rosnącą liczbę członków Towarzystwa, Zarząd PTNSS podjął kolejne uchwały nr 24/2004 i 32/2004 o zwiększeniu liczby regionów. Tym samym liczba regionów w ramach których działa PTNSS wzrosła do dwunastu.

 

Zarząd uważa, że członkowie PTNSS winni w obrębach regionów podejmować inicjatywy stosownie do potrzeb i istniejących możliwości. Mogą to być np. organizowane cyklicznie, ściśle określone tematycznie konferencje i seminaria specjalistyczne, odczyty dla firm i zakładów silnikowych i motoryzacyjnych, ekspertyzy specjalistyczne sporządzane na zamówienie instytucji i organizacji (np. ekologicznych), promowanie osiągnięć zawodowych i naukowych oraz wspieranie różnych form aktywności członków Towarzystwa, kontakty i współpraca z placówkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą, itd.

 

Regionalizacja w skrócie:
- poszukiwanie kadr
- dyscyplinowanie składek
- kontakty z członkami – Baza Internetowa PTNSS
- organizacja roboczych spotkań
- współpraca z lokalnym przemysłem
- współpraca z zarządem
- organizacja lokalnych seminariów, sympozjów itp.
- dystrybucja czasopism i materiałów
- pozyskiwanie nowych członków
- warsztaty doktoranckie i habilitacyjne

WYKAZ REGIONÓW PTNSS

L.P. NAZWA REGIONU  SYMBOL OPIEKUN WYZNACZONY PRZEZ ZARZĄD PRZEWODNICZĄCY REGIONU MIEJSCE PRACY PRZEWODNICZĄCEGO ADRES ELEKTRONICZNY
 1. dolnośląski DS

dr hab. inż.

Anna Janicka

dr hab. inż.

Radosław Wróbel

Politechnika Wrocławska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. południowy  S

prof. dr hab. inż.

Marek Brzeżański

dr inż.

Jerzy Dutczak

Politechnika Krakowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. południowo-wschodni  SE

prof. dr hab. inż.

Kazimierz Lejda

dr inż.

Adam Ustrzycki

Politechnika Rzeszowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. południowo-zachodni  SW

prof. dr hab. inż.

Zdzisław Stelmasiak

dr inż.

Dariusz Pietras

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. północny  N

dr hab. inż.

Tomasz Kniaziewicz, prof. AMW

dr inż.

Bogdan Pojawa

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. północno-zachodni  NW

prof. dr hab. inż.

Janusz Mysłowski

dr hab. inż.

Jaromir Mysłowski

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. środkowy  C

prof. dr hab. inż.

Zdzisław Chłopek

dr inż.

Jakub Lasocki

Politechnika Warszawska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. północno-wschodni  NE

prof. dr hab. inż.

Andrzej Piętak

dr hab. inż.

Sławomir Wierzbicki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. środkowo-południowy  CS

prof. dr hab. inż.

Sławomir Luft

dr inż.

Tomasz Skrzek

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10. wschodni E

prof. dr hab. inż.

Andrzej Niewczas

dr inż.

Cezary Sarnowski

Politechnika Lubelska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
11. zachodni W

prof. dr hab. inż.

Jerzy Merkisz

dr hab inż.

Miłosław Kozak

Politechnika Poznańska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
12. zagraniczny ZG

dr inż.

Piotr Bielaczyc

BOSMAL Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.