Zarząd


Prezes Zarządu Towarzystwa 
prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz

Wiceprezes Zarządu Towarzystwa
dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK

Wiceprezes Zarządu Towarzystwa
dr hab. inż. Antoni Świątek

Skarbnik Zarządu Towarzystwa
mgr Małgorzata Solnica

Sekretarz Zarządu Towarzystwa
dr hab. inż. Anna Janicka

Członek Zarządu
dr inż. Piotr Bielaczyc

 

Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek

 

Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda

 

Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Zdzisław Stelmasiak

 

Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki