Zarząd


Prezes Zarządu Towarzystwa 
prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz

Wiceprezes Zarządu Towarzystwa ds. współpracy z zagranicą
dr inż. Piotr Bielaczyc

Wiceprezes Zarządu Towarzystwa ds. współpracy z przemysłem
prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański

Wiceprezes Zarządu Towarzystwa ds. ogólnych
prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha

Skarbnik Zarządu Towarzystwa
mgr Małgorzata Solnica

Sekretarz Zarządu Towarzystwa
dr hab. inż. Anna Janicka, prof. uczelni

Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek

 

Członek Zarządu
dr hab. inż. Jacek Hunicz, prof. uczelni

Członek Zarządu
dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz, prof. uczelni

Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda

Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha

Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Zdzisław Stelmasiak

Członek Zarządu
dr hab. inż. Zbigniew Sroka, prof. uczelni

Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak

Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki

 

 


Sekretarz PTNSS
mgr inż. Filip Szwajca