Członkowie honorowi


Na podstawie § 4 oraz § 20 Statutu PTNSS I, II, IX i X Walne Zebrania Członków Towarzystwa nadały tytuł, godność i prawa honorowego członkostwa Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych następującym osobom:

 1. prof. dr inż. Maciej Bernhardt
 2. prof. dr hab. inż. Marian Cichy
 3. prof. dr inż. Herbert  Heitland (Niemcy)
 4. prof. dr hab. inż. Andrzej Kowalewicz
 5. prof. Hans-Peter Lenz (Niemcy)
 6. prof. dr inż. Helmut List (Austria)
 7. prof. dr hab. inż. Janusz Przastek
 8. prof. dr hab. inż. Maciej Sobieszczański
 9. prof. dr hab. inż. Jan A. Wajand
 10. prof. dr hab. inż. Marian Zabłocki
 11. mgr inż. Marek Ślęzak, Instytut Lotnictwa
 12. prof. dr inż. Jan Czerwiński (Szwajcaria)

Wyróżnieni należą do osób powszechnie znanych i darzonych szacunkiem. Wieloletnim efektywnym działaniem wnieśli Oni duży trwały wkład w dziedzinę silników spalinowych, lub Ich działalność zawodowa wspomagała rozwój zespołów i jednostek naukowo-badawczych z tego zakresu w uczelniach.