SAE International Conference 2020 Nagroda PTNSS Członkowie wspierający

Historia i misja Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych


Świadomość niełatwych obecnie warunków zarówno materialnych jak i intelektualnych, rozwoju teorii i praktyki techniki w sytuacji przekształceń ustrojowych obejmujących nasze państwo, skłania środowiska naukowe i techniczne odpowiedzialne za ten stan rzeczy do mobilizacji swych działań.

Znakomita polska tradycja, wywodząca się z dziewiętnastowiecznej przedsiębiorczości wspomaganej naukami czystymi i technicznymi oraz z dwudziestowiecznych doświadczeń w zakresie budowy i rozwoju przemysłu maszynowego, zobowiązuje do kontynuacji dzieł poprzednich pokoleń. Nie sprzyja temu w pierwszej kolejności sytuacja gospodarcza państwa, a w szczególności stan polskiego przemysłu. W chwili obecnej wiele zakładów produkcyjnych nie mogąc sprostać konkurencji kapitału zachodniego i wymagań gospodarki rynkowej ulega wyprzedaży lub przebranżowieniu. Jednocześnie jednak obserwujemy duże zainteresowanie producentów silników inwestowaniem w Polsce, czego dowodem są budowane fabryki silników spalinowych o różnych zastosowaniach. W bliskiej przyszłości w Polsce ma być produkowanych około 1,5 mln silników wysokoprężnych znanych firm światowych. Świadczy to o docenianiu polskiej myśli technicznej i przygotowania kadry do produkcji najnowocześniejszych wyrobów, wśród których silniki spalinowe stanowią nie tylko jedno z podstawowych ogniw w systemach przetwarzania energii na pracę mechaniczną, ale również decydujących o rozwoju cywilizacyjnym kraju, łącząc w sobie wiedzę z różnych dyscyplin nauki.

W związku z powyższym, w dniu 9 grudnia 2001 roku, w gronie uczestników IX Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska” w Warszawie, powstała inicjatywa powołania Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, którego celem byłoby zintegrowanie kadr inżynierskich i naukowych związanych z silnikami spalinowymi stosowanymi nie tylko w motoryzacji, ale również w okrętownictwie, urządzeniach przemysłowych, rolniczych, rekreacyjnych i innych. Powyższa inicjatywa została wsparta deklaracją dotychczasowego zespołu redakcyjnego kwartalnika „Silniki Spalinowe”, działającego przy HCP Cegielski w Poznaniu, o gotowości przekazania praw do tytułu i historycznego dorobku czasopisma stowarzyszeniu reprezentującemu środowisko silników spalinowych. Z kolei OBR SM BOSMAL w Bielsku-Białej mający w swej działalności liczne i ugruntowane kontakty z przemysłem silnikowym w kraju i za granicą, zgodził się udostępnić swoje pomieszczenia na siedzibę Towarzystwa. Opracowany został statut i w wyniku działań formalno-prawnych w grudniu 2002 roku został dokonany wpis Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych do Krajowego Rejestru Sądowego... czytaj więcej

 


 

Nagrody


Nagroda PTNSS dla autora wyróżnionej rozprawy doktorskiej

Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych ustanowiło coroczną nagrodę Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych dla autora wyróżnionej rozprawy doktorskiej w celu uczczenia pamięci Profesora Zygmunta Szlachty. W celu wzięcia udziału w konkursie o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych dla Autora Wyróżnionej Rozprawy Doktorskiej im. Profesora Zygmunta Szlachty za mijający rok kalendarzowy promotorzy rozpraw lub kierownicy jednostek, które nadały stopień (np. dziekan lub dyrektor jednostki badawczo–rozwojowej), powinni złożyć dokumentację rozpraw doktorskich, zawierającą:
- egzemplarz rozprawy doktorskiej,
- recenzje rozprawy, pochodzące z jej przewodu doktorskiego,
- uchwałę Rady Wydziału lub Rady Naukowej, która nadała stopień doktora.

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY IM. PROFESORA ZYGMUNTA SZLACHTY

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO SILNIKÓW SPALINOWYCH

DLA AUTORA WYRÓŻNIONEJ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Z DZIEDZINY SILNIKÓW SPALINOWYCH

 

1. Nagroda Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych dla Autora Wyróżnionej Rozprawy Doktorskiej została ustanowiona w celu uczczenia pamięci Profesora Zygmunta Szlachty.

 

2. Nagrodę przyznaje corocznie Zarząd PTNSS na wniosek Komisji Nagrody.

 

3. Komisja Nagrody zostaje mianowana przez Zarząd ze swego składu. Komisja składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego, mianowanego przez Zarząd.

 

4. Przedmiotem Nagrody, przyznawanej za dany rok kalendarzowy, są rozprawy doktorskie z dziedziny silników spalinowych, na których podstawie nadano w danym roku kalendarzowym stopień naukowy doktora nauk technicznych.

 

5. Nagroda jest w postaci dyplomu oraz ma charakter finansowy. O wysokości Nagrody decyduje corocznie Zarząd w formie uchwały.

 

6. Dokumentację rozprawy doktorskiej, stanowiącą podstawę do rozpatrywania kandydatury do Nagrody, składa promotor rozprawy lub kierownik jednostki, która nadała stopień (np. dziekan lub dyrektor jednostki badawczo–rozwojowej).

 

7. Dokumentacja rozprawy doktorskiej, stanowiącą podstawę do rozpatrywania kandydatury do Nagrody, zawiera:
- egzemplarz rozprawy doktorskiej,
- recenzje rozprawy, pochodzące z jej przewodu doktorskiego,
- uchwałę Rady Wydziału lub Rady Naukowej, która nadała stopień doktora.

 

8. Coroczny termin składania dokumentacji rozpraw doktorskich, stanowiących podstawę do rozpatrywania kandydatury do Nagrody, mija 31 marca następnego roku, dotyczącego rozpatrywanych rozpraw, zwanego rokiem przyznawania Nagrody.

 

9. Miejscem składania w formie elektronicznej dokumentacji rozpraw doktorskich, stanowiących podstawę do rozpatrywania kandydatury do Nagrody, jest sekretariat Towarzystwa – email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

10. Komisja rozpatruje kandydatury do Nagrody na podstawie dostarczonej dokumentacji i opinii, opracowanej przez samodzielnego pracownika naukowego wyznaczonego przez Komisję.

 

11. Ostatecznym terminem sformułowania przez Komisję wniosku o przyznaniu Nagrody jest 30 kwietnia roku przyznawania Nagrody.

 

12. Ostatecznym terminem przyznania przez Zarząd Nagrody jest 30 czerwca roku przyznawania Nagrody.

 

13. Nagroda jest wręczana w zależności od organizowanych imprez Towarzystwa na: Walnym Zebraniu Towarzystwa, Zebraniu Zarządu lub imprezie naukowej (konferencja, seminarium) organizowanej przez Towarzystwo, w okresie od 1 października do 31 grudnia roku przyznawania Nagrody, albo też na innej ważnej uroczystości uczelni (instytutu) doktoranta.

 

14. Nagrodę wręcza Prezes Towarzystwa lub członek Zarządu Towarzystwa, wyznaczony przez Zarząd w drodze uchwały.

Laureaci

2010

Dr inż. Marcin Zacharewicz z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni za pracę doktorską pt. „Metoda diagnozowania przestrzeni roboczych silnika okrętowego na podstawie parametrów procesów gazodynamicznych w kanale zasilającym turbosprężarkę”.
Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Korczewski, prof. AMW;

Dr inż. Jakub Czajka z Politechniki Poznańskiej za pracę doktorską pt.: „Doświadczalna ocena powstawania i rozprzestrzeniania się płomienia w przestrzeni zamkniętej w silnie zawirowanym ośrodku”.
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki.

 

2012
Dr inż. Paweł Wojewoda z Politechniki Rzeszowskiej za pracę doktorską pt. "Metodyka doboru silnika spalinowego dla wybranej konfiguracji napędu hybrydowego autobusu miejskiego"
Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Lejda

 

2014

Dr inż. Piotr Bera z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za pracę doktorską pt. "Analiza zużycia paliwa w dynamicznych stanach pracy silnika spalinowego z zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej"

Promotor: dr hab. inż. Jan Szybka, prof. AGH

 

2016

Dr inż. Przemysław Borowski z Politechniki Poznańskiej za pracę doktorską pt. "Identyfikacja systemu tworzenia i spalania mieszanki w układzie dwóch wtryskiwaczy z bezpośrednim wtryskiem benzyny"

Promotor: dr hab. inż. Ireneusz Pielecha, prof. PP