"Combustion Engines" w liczbach


kwartalnik naukowy Combustion Engines jest dwujęzyczny
od października 2010 r. do początku roku 2015 wydano 20 zeszytów podstawowych
artykuły w Combustion Engines są kategoryzowane 7 punktami, wg listy MNiSW
100% artykułów jest recenzowanych
ponad 50 recenzentów w 2014 (krajowych i zagranicznych)
poszerzenie Rady Programowej do 25 osób (z kraju – 9 i zagranicy – 16)
nakład 600 – 700 szt.

400 egz. – członkowie
21 egz. – biblioteki
7 egz. – członkowie honorowi
11-15 egz. – członkowie wspierający
60-80 egz. – cele reklamowe
35-100 egz. – sprzedaż
60-100 egz. – rezerwa

 

10 ODBIORCÓW ZAGRANICZNYCH:

 

INDEKSACJA W DWÓCH BAZACH:

baztech.icm.edu.pl
www.indexcopernicus.com


W PRZYGOTOWANIU:

www.scopus.com