Strona internetowa kongresu PTNSS:


http://www.kongres.ptnss.pl/


Tematyka Międzynarodowych Kongresów Silników Spalinowych organizowanych przez PTNSS obejmuje nowe osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji, badań i produkcji silników spalinowych, materiałów eksploatacyjnych i zagadnienia ekologii.

 

Główne tematy Kongresu:
- systemy wtrysku paliwa i tworzenia mieszaniny palnej
- procesy spalania w silnikach ZI i ZS
- sterowanie procesem spalania w silnikach
- obciążenia cieplne silników i wykorzystanie ciepła
- paliwa alternatywne
- pomiary i kontrola emisji
- alternatywne źródła napędów
- osprzęt silników
- badania, diagnostyka, trwałość i niezawodność silników
- modelowanie i optymalizacja procesów w silnikach
- tendencje w technologii i produkcji silników spalinowych

Na Kongresie, oprócz referatów prezentowanych na sesjach plenarnych, panelowych i posterowych, organizowane są również wystawy przedstawicieli przemysłu silnikowego i samochodowego, sprzętu badawczego związanego z tą branżą oraz sesje przemysłowe.

 

Organizacja Międzynarodowych Kongresów Silników Spalinowych jest dofinansowywana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Dotychczas odbyło się 6 Kongresów Silników Spalinowych
I Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych, Szczyrk – maj 2005 r.

 

II Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych, Kraków – maj 2007 r.

 

III Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych, Opole – czerwiec 2009 r.


IV Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych, Radom – czerwiec 2011 r.


V Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych, Bielsko-Biała – czerwiec 2013 r.


VI Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych, Olsztyn – czerwiec 2015 r.

 

VII Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych, Poznań – czerwiec 2017 r.

 

VIII Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych, Kraków – czerwiec 2019 r.