Wydarzenia współorganizowane przez PTNSS


Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych poza organizowaniem Kongresów PTNSS aktywnie uczestniczy w organizacji konferencji, sympozjów, seminariów. Są to m.in.:

Ogólnopolskie Sympozja Naukowe

Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska

Konferencja

Badania Symulacyjne w Technice Samochodowej

Scientific Congress on Powertrain and Transport Means KONES
International Seminar on Optical Research Methods in Combustion Engines OptiCom
Young Scientists Academy
International Exhaust Emission Symposium – IBiRM BOSMAL
Workshop on Particulate Matter Emission from Engine and Automobile Sources – IBiRM BOSMAL