Członkowie zwyczajni


Obecnie Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych liczy 400 członków zwyczajnych, w tym 14 członków z zagranicy.