X Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze


W dniu 7 grudnia 2018 r. odbyło się w Warszawie na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej X Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. W spotkaniu uczestniczyło niemal 80 delegatów.

Zebranie otworzył Prezes PTNSS prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz, który w imieniu Zarządu Towarzystwa nadał godność Członka honorowego PTNSS dr. hab. inż. Januszowi Przastkowi, emerytowanemu profesorowi Politechniki Warszawskiej. W uznaniu zasług dla rozwoju silników spalinowych odznaczono ponadto: prof. dr. hab. inż. Marka Idziora, prof. dr. hab. inż. Ireneusza Pielechę, dr. hab. inż. Marcina Ślęzaka, prof. ITS, oraz dr. hab. inż. Miłosława Kozaka.

Profesor Merkisz gratuluje Profesorowi Przastkowi honorowego członkostwa PTNSS

 

W kolejnym punkcie zebrania, za 4 ostatnie lata, przedstawiono:
- Sprawozdanie Zarządu
- Sprawozdanie Skarbnika Zarządu
- Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

W dalszej części zebrania odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami, po czym udzielono absolutorium dla Zarządu. W trakcie zebrania przeprowadzone zostały głosowania dotyczące funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa oraz członków do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018 - 2022. Nowy skład wybranego Zarządu znajduje się tutaj, natomiast nowy skład Komisji Rewizyjnej znajduje się tutaj.

 

Po przeprowadzonych głosowaniach rozpoczęła się dyskusja nad tezami programowymi na kolejne 4 lata. Przyjęto 8 podstawowych tez programowych, których treść znajduje się tutaj. Końcowym, miłym akcentem zebrania było przekazanie do Towarzystwa przez prof. Janusza Przastka oryginalnego pisma podpisanego przez Rudolfa Diesla - dokument dotyczy zapisów patentowych, które w rezultacie pozwoliły Dieslowi używać nazwy "silnik spalinowy" dla swoich konstrukcji.