Informacja dot. SAE Powertrains, Fuels and Lubricants


  

List dr. inż. P. Bielaczyca do Członków Zarządu PTNSS

"Szanowni Członkowie Zarządu PTNSS,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego SAE/ PTNSS/ BOSMAL konferencji SAE Powertrains, Fuels and Lubricants (PF&L) chciałbym Was poinformować o postępach w pracach organizacyjnych tego ważnego wydarzenia naukowego, chciałbym również podziękować tym z Was , którzy w tych działaniach biorą czynny udział oraz prosić o wsparcie całego zarządu PTNSS w promocji tej konferencji, bo do jej rozpoczęcia zostało tylko niecałe 8 miesięcy.

 

W oparciu o sukcesy poprzednich konferencji SAE PF&L, które odbywały się na całym świecie ( w tym tylko 2 razy w Europie) udało nam się zaprosić i uzyskać potwierdzenie udziału od trzech wybitnych keynote speakers: Prof. Stefan Pischinger (President FEV Group GmbH); Dr.  Staffan Lundgren (R&D Director at Volvo Group Truck Technology); Dr. Piotr Szymanski (Director of European Commission Joint Research Center).

 

Przewidujemy organizację około 40 równoległych sesji technicznych, na których ma być prezentowane 300+ SAE Technical Papers  (dobrze by było aby około 100 SAE Papers było zaprezentowane przez polskich autorów, aby można było powiedzieć o dużym potencjale polskiego środowiska naukowego i inżynierskiego w tej dziedzinie).

 

Będą również zorganizowane 3 Panel Discussions z udziałem wybitnych ekspertów z USA, Europy i Azji: ICE Powertrain Development; Vehicle Electrification ( Elelctric, Hybrid and Fuel-cells powertrain); Fuel and Engine Oil Development .

 

Będzie zorganizowana duża wystawa techniczna z uczestnictwem wielu czołowych firm motoryzacyjnych.

 

Konferencja SAE PF&L będzie zorganizowana w nowoczesnym, niedawno zbudowanym Centrum Konferencyjnym ICE Kraków, w pobliżu historycznego centrum Krakowa - wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i serca miasta znanego na całym świecie ze swojej historii, kultury i piękna.

 

Chciałbym Was wszystkich zachęcić do zgłaszania Abstraktów SAE Technical Papers poprzez stronę www. SAE na te konferencje, do 18 lutego 2020. Namawiajcie tez swoich współpracowników, członków PTNSS w regionach, przedstawicieli firm i instytucji, z którymi współpracujecie i wszystkie inne osoby zainteresowane rozwojem motoryzacji i napędów pojazdów oraz maszyn roboczych, a także rozwojem paliw silnikowych.

 

Dlaczego warto zgłaszać SAE Technical papers na konferencję SAE PF&L:

 

- SAE Technical papers mają na liście MNiSW 2019 – 40 pkt, a zakwalifikowane do SAE Journals ( np. SAE Jouranl of Engines, SAE Jouranl of Fuel and Lubricanst i inne,  nawet 70 – 100 pkt.)

- SAE Technical papers maja Impact factor 0,51, a SAE Journals, weszły niedawno na listę Web of Science i będą miały indywidulane IF, jako jedne z najważniejszych journali w naszej dziedzinie,

- SAE Technical Papers są najważniejszym źródłem wiedzy w przemyśle samochodowym i paliwowym i każdy członek PTNSS powinien je mieć w sowim dorobku, szczególnie gdy PTNSS jest współorganizatorem tej konferencji,

- autorzy SAE Technical Papers, które będą zakwalifikowane na tę konferencję, będą płacili znacznie obniżoną opłatę konferencyjną – około 450 Euro za 3 dni konferencji i wszystkie imprezy towarzyszące.

 

Jeszcze raz zachęcam do promowania konferencji PF&L , której jesteśmy współorganizatorem jako PTNSS, w Waszych środowiskach naukowych i zgłaszanie jak największej ilości SAE Technical papers (nie ma to ograniczeń, jedna osoba może zgłosić kilka SAE T papers) – tytuł i abstrakt powinien być zgłoszony poprzez stronę www. Konferencji do 18 lutego 2020. Namawiajcie też współpracujące firmy do udziału w wystawie technicznej i sponsoringu, bo to może obniżyć koszty opłaty konferencyjnej dla jej uczestników.

 

W najbliższym czasie prześlę dalsze informacje, jestem gotowy do odpowiedzi na Wasze pytania.

 

Przesyłam pozdrowienia,

 

Piotr Bielaczyc"