VII Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych


W dniach 27 – 29 czerwca 2017 odbył się w Poznaniu kolejny, już VII, Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych. W wydarzeniu uczestniczyło niemal 300 osób z Polski i zagranicy, zgłoszono ponad 200 artykułów. Kongres objął szeroki zakres tematów w dziedzinie badań, projektowania, produkcji, eksploatacji i ekologii silników spalinowych. Była to świetna okazja do spotkania się inżynierów i naukowców i wymiany wzajemnych doświadczeń.

Podziękowania prof. dr. hab. inż. Jerzego Merkisza:
Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo
W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych i organizatorów ze strony Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej w Poznaniu, składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za aktywny udział w VII Międzynarodowym Kongresie Silników Spalinowych, który odbywał się w dniach 27-29 czerwca 2017 r. w Poznaniu. Wyrażam również nadzieję, że wszyscy uczestnicy kongresu byli usatysfakcjonowani zarówno poziomem naukowym kongresu jak i poziomem imprez towarzyszących. Sądzę, że kongres dobrze wypełnił swoją misję integracji naukowo-technicznego środowiska silnikowego, a wśród przedstawionych referatów o bardzo różnorodnej tematyce, każdy z uczestników znalazł dla siebie coś interesującego. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do osób zaangażowanych w organizację kongresu, za jego doskonałe przygotowanie oraz gościnność i bardzo miłą atmosferę. Liczymy na ponowne wspólne spotkanie na VIII Międzynarodowym Kongresie Silników Spalinowych w Krakowie w 2019 roku.

Z poważaniem,
Prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz
Prezes Zarządu PTNSS

 

Zdjęcia z wydarzenia znajdują się tutaj