Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

logo2

Pierwsza Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie transportu szynowego przyznana

Podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Transport XXI wieku w Józefowie k. Warszawy odbywającej się w dniach 30.08-2.09.2022 roku dokonano wręczenia Nagrody im. prof. Włodzimierza Staweckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie transportu szynowego za rok 2021. Nagroda jest przyznawana przez Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych z siedzibą w Poznaniu. Uroczystość miała miejsce podczas dedykowanej (kolejowej) sesji plenarnej.

Nagrodą w postaci statuetki oraz okolicznościowego dyplomu uhonorowano pana prof. dra hab. inż. Włodzimierza Gąsowskiego. Jest to niewątpliwy autorytet w zakresie konstrukcji pojazdów mechanicznych (specjalista w obszarze statków powietrznych, taboru szynowego oraz ich jednostek napędowych). O bogatym dorobku świadczy przede wszystkim praca na rzecz nauki i przemysłu w podmiotach: WSK Mielec, H. Cegielski – Poznań, Zjednoczenie Przemysłu Taboru Kolejowego TASKO, Politechnika Poznańska, Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”. W odniesieniu do ostatniego podmiotu pan prof. W. Gąsowski przez ponad 40 lat był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe”.

Prof. W. Gąsowski jest autorem ponad 180 publikacji krajowych i zagranicznych, kilkunastu monografii oraz kilkudziesięciu opracowań dla przemysłu. Stworzył szkołę naukową w zakresie metod obliczeń pojazdów szynowych umożliwiających określenie ich wybranych właściwości już w procesie projektowania, bez konieczności ich korygowania na prototypach wagonów i lokomotyw. Obejmują one m.in.: ustalenie zależności między parametrami geometrycznymi pojazdów w różnych warunkach otoczenia, a jego oporami aerodynamicznymi, określenie właściwości dynamicznych zawieszeń pojazdów oraz ocenę bezpieczeństwa jazdy wagonów o dużej sztywności skrętnej po wichrowatym torze. Biografia naukowa profesora jest przedstawiona w „Who’s Who in Science in Europe” (Longeman Information, London 1987) oraz w „Who’s Who in World” (MARQUIS, N. York 1996).

Pamiątkową statuetkę przekazano także rodzinie prof. W. Staweckiego. Z rąk Przewodniczącego Kapituły Nagrody – prof. dra hab. inż. Jerzego Merkisza, m. dr h.c., odebrała ją pani dr inż. Hanna Stawecka, córka zmarłego w 2020 roku prof. W. Staweckiego. W skład Kapituły Nagrody wchodzą przedstawiciele nauki polskiej, krajowej branży producentów pojazdów szynowych, przewoźników kolejowych oraz urzędów centralnych. Członkowie Kapituły dziękują za współpracę Organizatorom – Pracownikom Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz jego Władzom, pod wodzą pani Dziekan prof. dr hab. inż. Marianny Jacyny.

Przypomnijmy, że Konferencja „Transport XXI wieku” to cykliczna konferencja organizowana pod patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej, Komitetu Transportu PAN oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

 

M.A.

Title
.