Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

logo2

Serdecznie zapraszamy na XII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Członków Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych

Zebranie, zwołane zgodnie z §20 p. 2 i 3 Statutu PTNSS odbędzie się
w dniu 9 grudnia 2022 r. jako posiedzenie zdalne.

Porządek XII Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

I termin godz. 11.00 (II termin godz. 11.15)

 

Posiedzenie zdalne

Link do spotkania (aktywny 9.12.2022 od godz. 10.30) został wysłany do członków Towarzystwa
           (prosimy o logowanie imieniem i nazwiskiem)
1.      Otwarcie Zebrania.
2.      Powołanie Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
3.      Zmiany w Statucie PTNSS.
4.      Sprawozdanie Zarządu, Skarbnika Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
5.      Dyskusja nad sprawozdaniami.
6.      Głosowanie Uchwał o udzieleniu absolutorium dla Zarządu.
7.      Sprawozdania Zarządu
8.      Wybór Prezesa Zarządu Towarzystwa na kadencję 2023-2026
9.      Wybory członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów do zatwierdzania sprawozdań finansowych na kadencję 2023-2026
10.  Tezy programowe na lata 2023-2026
11.  Wolne wnioski.
12.  Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
13.  Zamknięcie Zebrania.
Title
.