Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

logo2

Konferencja YSA 2024 – zaproszenie 

W dniach 18-20 listopada 2024 odbędzie się Konferencja doktorantów

VIII Young Scientists Academy
organizowana przez Politechnikę Wrocławską (Wydział Mechaniczny, Katedrę Inżynierii Pojazdów), Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych oraz Politechnikę Poznańską (Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Napędów).
Zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem na Konferencję oraz do Rejestracji.

Wykład prof. J. Czerwińskiego – 15.04.2024: Politechnika Poznańska    

Konferencja YSA 2023 – podsumowanie  

W dniach 13-15 listopada 2023 odbyła się Konferencja doktorantów

VII Young Scientists Academy
organizowana przez Katedrę Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych oraz Instytut Silników Spalinowych i Napędów Politechniki Poznańskiej.
W bieżącym roku frekwencja była bardzo duża (około 100 osób).     
 

Zapraszamy do zapoznania się z Podsumowaniem Konferencji.

Zmarł prof. Eugeniusz Krasowski

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 12 lipca 2023 w wieku 91 lat zmarł prof. dr hab. inż. Eugeniusz Krasowski Doctor Honoris Causa Multi.

Profesor  był specjalistą z zakresu eksploatacji silników spalinowych, szczególnie stosowanych w rolnictwie oraz paliw alternatywnych takich jak olej rzepakowy i biogaz. Profesor był wieloletnim kierownikiem Katedry Silników i Pojazdów na Wydziale Techniki Akademii Rolniczej w Lublinie.
Był założycielem i przewodniczącym Komisji Motoryzacji i Energetyki w Rolnictwie w Oddziele Lubelskim Polskiej Akademii Nauk, która wydawała kwartalnik naukowy Teka Komisji Naukowej Motoryzacji i Energetyki w Rolnictwie.

Był organizatorem cyklicznych  międzynarodowych konferencji naukowych MOTOROL. Pod takim samym  tytułem ukazywały się także rokrocznie monografie naukowe pod jego redakcją wydawane przez PAN o. Lublin.
Był propagatorem współpracy naukowej z uczelniami wyższymi, politechnikami oraz uczelniami rolniczymi w Ukrainie. Wynikiem  były wspólne prace naukowe, konferencje oraz czasopisma i  monografie. Profesor był wyróżniany licznymi odznaczeniami państwowymi organizacji technicznych i społecznych polskich i ukraińskich.

Społeczność akademicka jak i związana z techniką zapamięta Profesora jako dobrego człowieka życzliwego bliźnim.

Andrzej Mruk

Zmarł prof. Piotr Wolański 

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 31.08.2023 w wieku 81 lat zmarł prof. Piotr Wolański.

Profesor był Członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych.

Profesor był również członkiem wielu organizacji i komitetów: Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, Członkiem Sekcji Spalania, KTiS PAN; Członkiem Polskiego Instytutu Spalania; Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego PAN „Archiwum Combustionis” 

Kwartalnik „Combustion Engines” otrzymał 100 pkt wg Ministerialnej Listy Czasopism

Na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazał się komunikat z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, w którym czasopismo Combustion Engines ma przyznane 100 pkt. 

Szczegółowe informacje…

Ramowy program – Kongres PTNSS 2023

Na stronie konferencji X Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych 2023 znajduje się aktualny Program Ramowy  

Kwartalnik „Combustion Engines” przyjęty do bazy czasopism Scopus

Decyzją Scopus Content Selection & Advisory Board (CSAB) z dnia 5 kwietnia 2023 r. kwartalnik „Combustion Engines” został przyjęty do prestiżowej międzynarodowej bazy czasopism naukowych Scopus. Przyjęcie do Scopus jest wyrazem wysokiej pozycji naukowej czasopisma i jego dobrej międzynarodowej rozpoznawalności.

Combustion Engines” jest międzynarodowym czasopismem naukowym wydawanym przez Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych (PTNSS) z siedzibą na Politechnice Poznańskiej. Początki czasopisma sięgają lat 60. XX wieku. Obecnie, w związku z dynamicznym rozwojem układów napędowych maszyn i pojazdów, „Combustion Engines” zachowując swój historyczny tytuł, publikuje prace związane nie tylko z silnikami spalinowymi, ale także innymi układami napędowymi, w tym napędami hybrydowymi, napędami elektrycznymi oraz ogniwami paliwowymi i innymi rozwiązaniami wykorzystującymi wodór.

Rada Naukowa czasopisma oraz Redakcja ma w swoim składzie przedstawicieli polskiej oraz zagranicznej nauki (Japonia, Brazylia, Szwajcaria, Austria, Chiny, Indie, USA, Bułgaria, Izrael, Holandia), co świadczy o znacznym umiędzynarodowieniu czasopisma.

Redakcja „Combustion Engines” serdecznie zaprasza do publikowania swoich prac na łamach czasopisma oraz do jego lektury. Kwartalnik „Combustion Engines” jest dostępny w wersji drukowanej oraz elektronicznej (open access) na stronie: http://www.combustion-engines.eu

Druga Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie transportu szynowego przyznana

Druga Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie transportu szynowego przyznana Podczas XX Jubileuszowej Konferencji TABOR SZYNOWY – ZAKUP, MODERNIZACJA, UTRZYMANIE w Ustce, odbywającej się w dniach 29-31.03.2023 roku, dokonano wręczenia Nagrody im. prof. Włodzimierza Staweckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie transportu szynowego za rok 2022

REJESTRACJA - X Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych: 2023-06-19/21

w dniach 19-21 czerwca 2023 r. Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych we współpracy z Katedrą Inżynierii Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej organizuje jubileuszowy X Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych.

Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych: 2022-12-09

Serdecznie zapraszamy na wnioski z XIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych

VI Young Scientists Academy: 2022-11-14/16 - podsumowanie

Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych wraz z Politechniką Wrocławską (Katedrą Inżynierii Pojazdów) oraz Politechniką Poznańską (Instytutem Silników Spalinowych i Napędów) zorganizowało kolejne już sympozjum dla młodych naukowców/doktorantów VI Young Scientists Academy

Zgłoszenia do konkursu im. Prof. Szlachty

Nagroda Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych dla Autora Wyróżnionej Rozprawy Doktorskiej została ustanowiona w celu uczczenia pamięci Profesora Zygmunta Szlachty

Jerzy Merkisz Doktorem Honoris Causa Politechniki Lubelskiej

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz otrzymał Doktorat Honoris Causa Politechniki Lubelskiej. Uroczyste wręczenie tej godności akademickiej odbyło się w piątek 14 maja 2021 r.

Webinarium Bosmal-Radwag 18.03.2021

18.03.2021 odbyło się webinarium organizowanym wspólnie przez Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL oraz Radwag Wagi Elektroniczne, pt.: Nowe trendy w laboratorium Automotive – automatyzacja w badaniach emisji cząstek stałych

Title
.