Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

logo2
Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych wraz z Politechniką Wrocławską (Katedrą Inżynierii Pojazdów) oraz Politechniką Poznańską (Wydziałem Inżynierii Lądowej i Transportu oraz Instytutem Silników Spalinowych i Napędów)
w dniach 14-16 listopada 2022
zorganizowało kolejne już sympozjum dla młodych naukowców/doktorantów – VI Young Scientists Academy w Zamku Czocha. 
Konferencję uświetnili swoją obecnością:
 • Prorektor Politechniki Poznańskiej – prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski
 • Prorektor Politechniki Lubelskiej – dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL
 • Prorektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz, prof. AMW
 • Dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej – dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ
 • Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej – prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha
 • Dyrektor Centrum Pojazdów Szynowych Poznańskiego Instytutu Technologicznego – dr inż. Piotr Michalak
Z ramienia organizatorów uczelnie reprezentowali:
 • Z-ca Kierownika Katedry Inżynierii Pojazdów, Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej – dr hab. inż. Anna Janicka, prof. PWr
 • Dyrektor Instytutu Silników Spalinowych i Napędów, Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej – prof. dr hab. inż. Paweł Fuć
Główną część konferencji prowadził prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz – Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych.
W konferencji uczestniczyło ponad 80 osób z Politechniki Poznańskiej, Wrocławskiej, Warszawskiej, Śląskiej, Lubelskiej, Koszalińskiej, Opolskiej, Częstochowskiej, Rzeszowskiej, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Transportu Szynowego w Poznaniu, H.Cegielski – Fabryki Pojazdów Szynowych w Poznaniu, Poznańskiego Instytutu Technologicznego – Łukasiewicz, Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji Bosmal (Bielsko-Biała) oraz z Uniwersytetu w Varnie (Bułgaria).
 Na konferencji przedstawiono 16 referatów oraz ponad 20 prac posterowych, których tematyka obejmowała:
 • zagadnienia materiałowe silników spalinowych,
 • analizę emisji spalin z silników zasilanych różnymi paliwami ciekłymi i gazowymi,
 • problematykę wytwarzania paliw silnikowych,
 • układy napędu hybrydowego oraz ogniw paliwowych oraz ich energochłonności,
 • zagadnienia eksploatacji oraz zużycia paliwa maszyn, pojazdów samochodowych, szynowych, okrętowych, samolotów i ich silników,
 • tematykę konstrukcji pojazdów szynowych,
 • ocenę dynamiki pojazdów.

W ramach Konferencji przyznano nagrodę oraz dwa wyróżnienia za prezentację referatów:

 • Magdalena Szwaja (Politechnika Częstochowska) – Comparative analysis of pyrolysis oil spray by the high-pressure injector (nagroda główna)
 • Mateusz Dziubek (Politechnika Wrocławska) – Wyzwania materiałowe w wodorowych silnikach spalinowych (wyróżnienie)
 • Borys Adamiak (IBiRM BOSMAL) – Ocena mobilnych systemów pomiarów emisji spalin w warunkach laboratoryjnych na hamowni podwoziowej (wyróżnienie)

W ramach Konferencji przyznano także nagrodę oraz dwa wyróżnienia za prezentację posterów:

 • Bartosz Kaźmierski (Politechnika Warszawska) – Numerical evaluation of urea-mixing devices for the future selective catalytic reduction systems (nagroda główna)
 • Martyna Zemlik (Politechnika Wrocławska) – Analiza materiałowa elementów nawęglanych stosowanych w skrzyniach biegów (wyróżnienie)
 • Justyna Kikut  (PIT Łukasiewicz, Poznań) – Projekt stanowiska do pomiaru momentu oporowego pojazdów szynowych zgodnie z normą EN 14363 (wyróżnienie)
Mamy nadzieję, że konferencja była dla Państwa okazją do inspirującej wymiany myśli, informacji i doświadczeń związanych z szeroko pojętą motoryzacją.
Dziękujemy, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie. Jest to dla nas zaszczyt i motywacja do dalszych działań na rzecz wsparcia młodych naukowców. Mamy nadzieję gościć Państwa podczas kolejnej edycji Konferencji – VII Young Scientists Academy ponownie do Zamku Czocha w listopadzie 2023 roku.
Ponadto Zarząd PTNSS dziękuje Komitetowi Organizacyjnemu za ogromny wkład i zaangażowanie w prace związane z przygotowaniem i realizacją VI YSA, a zwłaszcza:
 • dr inż. Monice Andrych-Zalewskiej
 • prof. dr hab. inż. Ireneuszowi Pielecha
Title
.