Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

logo2
Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych wraz z Politechniką Wrocławską (Katedrą Inżynierii Pojazdów) oraz Politechniką Poznańską (Wydziałem Inżynierii Lądowej i Transportu oraz Instytutem Silników Spalinowych i Napędów)
w dniach 13-15 listopada 2023
zorganizowało kolejne już sympozjum dla młodych naukowców/doktorantów – VII Young Scientists Academy w Zamku Czocha. 

Konferencję uświetnili:

 • Prorektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – dr hab. inż. Tomasz Kniaziewicz, prof. AMW

 • Dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej – dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ

 • Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej – prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha

 • Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie  prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak

 • Dyrektor Centrum Pojazdów Szynowych Poznańskiego Instytutu Technologicznego – mgr inż. Piotr Tarnawski

Z ramienia organizatorów uczelnie reprezentowali:

 • Kierownik Katedry Inżynierii Pojazdów, Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej – dr hab. inż. Zbigniew Sroka, prof. PWr

 • Kierownik Zakładu Silników Spalinowych, Instytutu Silników Spalinowych i Napędów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej – prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz

 • Kierownik Zakładu Napędów Alternatywnych, Instytutu Silników Spalinowych i Napędów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej – prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha 

Główną część konferencji prowadzili prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz – Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych; prof. dr hab. inż. Stanisław Szwaja, prof. dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak oraz prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala.

W konferencji uczestniczyło około 100 osób z Politechniki Poznańskiej, Wrocławskiej, Warszawskiej, Śląskiej, Koszalińskiej, Krakowskiej, Lubelskiej, Opolskiej, Częstochowskiej, Rzeszowskiej, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wojskowej Akademii Technicznej, Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie, Instytutu Transportu Szynowego w Poznaniu, H.Cegielski – Fabryki Pojazdów Szynowych w Poznaniu, Instytutu Ochrony Środowiska  – PIB, Poznańskiego Instytutu Technologicznego – Łukasiewicz, Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, Państwowej Akademii  Nauk Stosowanych w Krośnie, Wyższej Szkołoy Biznesu (Dąbrowa Górnicza) oraz z Uniwersytetu w Vilnie (Bułgaria).konferencji przedstawiono 15 referatów oraz ponad 40 prac posterowych

 •  

W ramach Konferencji przyznano nagrodę oraz cztery wyróżnienia za prezentację referatów:

 • Paweł Socik (Akademia Marynarki Wojennej) – Analiza symulowanych obciążeń dynamicznych okrętowego układu napędowego o niekonwencjonalnym układzie zasilania (nagroda główna)
 • Saj Manoj Rayapureddy (Vilnius Gediminas Technical
  University) – Particle emission and its mathematical
  representation using DEM (wyróżnienie)
 • Adam Kamiński (Politechnika Wrocławska) – Analiza
  narażenia użytkownika pojazdu limit off
  vehicle
  na oddziaływanie lotnych związków organicznych emitowanych z układu
  napędowego (wyróżnienie)
 • Patryk Stasiak (Politechnika Opolska) – Energochłonność pojazdów elektrycznych  (wyróżnienie)
 • Franciszek Ratajczyk, Filip Woźniak (Politechnika Poznańska) – Problematyka
  przywracania pojazdu do stanu oryginalnego na przykładzie renowacji Volkswagena
  Karmann-Ghia typ 14

W ramach Konferencji przyznano także nagrodę oraz dwa wyróżnienia za prezentację posterów:

 • Magdalena Rykała (Wojskowa Akademia Techniczna) – Modelowanie zużycia paliwa w pojeździe samochodowym z wykorzystaniem interfejsu diagnostycznego OBD-II (nagroda główna)
 • Dominik Patron (Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza) – Współczesne systemy wspomagające pracę kierowcy w samochodach ciężarowych wpływające na zużycie energii (wyróżnienie)
 • Tomasz Koszyła  (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, Krosno) – Benefits of using titanium alloy as the construction material of the connecting rod and piston in the SI engine (wyróżnienie) 

Dostępne postery:

 

 1. Beniamin Stecuła
Mamy nadzieję, że konferencja była dla Państwa okazją do inspirującej wymiany myśli, informacji i doświadczeń związanych z szeroko pojętą motoryzacją.
Dziękujemy, że byli Państwo z nami w najliczniejszym gronie od pierwszej edycji konferencji. Jest to dla nas motywacja do dalszych działań na rzecz rozwoju i wsparcia młodych naukowców. Mamy nadzieję gościć Państwa podczas kolejnej edycji Konferencji – VIII Young Scientists Academy ponownie do Zamku Czocha w dniach 18-21 listopada 2024 roku.
Ponadto Zarząd PTNSS dziękuje Komitetowi Organizacyjnemu za ogromny wkład i zaangażowanie w prace związane z przygotowaniem i realizacją VII YSA, a zwłaszcza:
 • dr inż. Monice Andrych-Zalewskiej.
Title
.