Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

logo2

XIII Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze
Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych
w dniu 9 grudnia 2022 r. w Warszawie

 

TEZY PROGRAMOWE

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO SILNIKÓW SPALINOWYCH

NA LATA 2023 – 2026

1.    Organizowanie i czynne wspieranie działalności integrującej krajowe i zagraniczne środowisko przemysłowe i naukowo–dydaktyczne związane z silnikami spalinowymi i motoryzacją poprzez:

•    propagowanie wyników prac naukowych i inżynierskich oraz uczestnictwo członków PTNSS w pracach i forach dyskusyjnych,
•    lobowanie krajowych osiągnięć inżynierskich i naukowo-badawczych w instytucjach rządowych i środkach masowego przekazu,
•    prowadzenie własnej działalności wydawniczej i reklamowej,
•    organizowanie kongresów, konferencji i seminariów naukowo-technicznych, wystaw przemysłowych, tworzenie klastrów tematycznych oraz szkół naukowych.

2.    Prowadzenie działalności opiniotwórczej w zakresie prac naukowo-badawczych, projektów przemysłowych i przepisów związanych z budową i eksploatacją silników spalinowych,

3.    Prowadzenie działalności wspierającej rozwój młodych kadr naukowych i inżynierskich związanych z silnikami spalinowymi poprzez:

•    organizowanie „Warsztatów doktorskich” i konsultacji habilitacyjnych,
•    praktyk naukowo-badawczych w wiodących ośrodkach uczelnianych, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach przemysłowych,
•    promowanie najlepszych prac kwalifikacyjnych i opracowań naukowych na łamach kwartalnika „Combustion Engines”,
•    nagradzanie najlepszych prac doktorskich w corocznym konkursie im. prof. Zygmunta Szlachty

4.    Dalszy rozwój prestiżowych elementów działalności PTNSS – kwartalnika „Combustion Engines” i „Kongresu Silników Spalinowych” organizowanego cyklicznie co dwa lata w różnych ośrodkach uczelnianych, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach przemysłowych, co przyczynia się do promowania różnych ośrodków w środowiskach związanych z silnikami spalinowymi i sektorem automotive.

5.    Zorganizowanie w Polsce w latach 2023-2026 Kongresu SAE, którego PTNSS byłby głównym organizatorem i partnerem.

6.    Podjęcie działań związanych z umieszczeniem publikacji SAE na liście A wykazu MEiN, czasopism JCR o wysokiej punktacji.

7.    Rozwijanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi zagranicznymi i krajowymi: SAE, FISITA, NOT, SIMP, PTMTiS.

8.    Aktywizowanie działalności młodych członków w pracach Towarzystwa poprzez:

•    członkostwo w Zarządzie PTNSS,
•    udział w regionalnych strukturach Towarzystwa,
•    udział w organizacji kongresów, konferencji, seminariów i warsztatów organizowanych pod patronatem PTNSS.I

Title
.