Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

logo2

 

Jedną z możliwości zapewnienia aktywnego działania wszystkim członkom PTNSS, oraz podejmowania przez nich różnych inicjatyw integrujących zarówno grupy członków, jak i środowiska, stwarza decentralizacja działalności Towarzystwa. Sprzyjać temu winna regionalizacja działania PTNSS, a więc prowadzenie jej nie tylko na szczeblu centralnym, ale również w terenie – w środowiskach skupiających liczniejsze grupy członków.

 

W związku z tym Zarząd Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych podjął w dn. 27.11.2003 r. uchwałę nr 20/2003 o utworzeniu 7 regionów i wyznaczeniu spośród członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej osób, którzy będą koordynatorami działań PTNSS w regionach, w fazie ich organizacji.

 

Ze względu na rosnącą liczbę członków Towarzystwa, Zarząd PTNSS podjął kolejne uchwały nr 24/2004 i 32/2004 o zwiększeniu liczby regionów. Tym samym liczba regionów w ramach których działa PTNSS wzrosła do dwunastu.

 

Zarząd uważa, że członkowie PTNSS winni w obrębach regionów podejmować inicjatywy stosownie do potrzeb i istniejących możliwości. Mogą to być np. organizowane cyklicznie, ściśle określone tematycznie konferencje i seminaria specjalistyczne, odczyty dla firm i zakładów silnikowych i motoryzacyjnych, ekspertyzy specjalistyczne sporządzane na zamówienie instytucji i organizacji (np. ekologicznych), promowanie osiągnięć zawodowych i naukowych oraz wspieranie różnych form aktywności członków Towarzystwa, kontakty i współpraca z placówkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą, itd.

 

Regionalizacja w skrócie:
– poszukiwanie kadr
– dyscyplinowanie składek
– kontakty z członkami – Baza Internetowa PTNSS
– organizacja roboczych spotkań
– współpraca z lokalnym przemysłem
– współpraca z zarządem
– organizacja lokalnych seminariów, sympozjów itp.
– dystrybucja czasopism i materiałów
– pozyskiwanie nowych członków
– warsztaty doktoranckie i habilitacyjne

Lp.Nazwa regionu SymbolOpiekunPrzewodniczący regionuPrzynależnośćAdres
 1.dolnośląskiDS

Anna Janicka

Radosław Wróbel

Politechnika Wrocławskaradoslaw.wrobel@pwr.wroc.pl
 2.południowy S

Marek Brzeżański

Jerzy Dutczak

Politechnika Krakowskambrzez@usk.pk.edu.pl
 3.południowo-wschodni SE

Kazimierz Lejda

Adam Ustrzycki

Politechnika Rzeszowskaaustrzyc@prz.edu.pl
 4.południowo-zachodni SW

Zdzisław Stelmasiak

Dariusz Pietras

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białejpietras@ath.bielsko.pl
 5.północny N

Tomasz Kniaziewicz

Bogdan Pojawa

Akademia Marynarki Wojennej w Gdynib.pojawa@amw.gdynia.pl
 6.północno-zachodni NW

Jacek Eliasz

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniejacek.eliasz@zut.edu.pl
 7.środkowy C

Zdzisław Chłopek

Jakub Lasocki

Politechnika Warszawskazchlopek@simr.pw.edu.pl
 8.północno-wschodni NE

Sławomir Wierzbicki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynieslawekw@uwm.edu.pl
 9.środkowo-południowy CS

Sławomir Luft

Tomasz SkrzekUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomius.luft@uthrad.pl
10.wschodniE

Andrzej Niewczas

Cezary Sarnowski

Politechnika Lubelskac.sarnowski@pollub.pl
11.zachodniW

Miłosław Kozak

Filip SzwajcaPolitechnika Poznańskamiloslaw.kozak@put.poznan.pl
12.zagranicznyZG

Piotr Bielaczyc

BOSMALpiotr.bielaczyc@bosmal.com.pl
Title
.