Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

logo2

Na podstawie § 4 oraz § 20 Statutu PTNSS I, II, IX i X Walne Zebrania Członków Towarzystwa nadały tytuł, godność i prawa honorowego członkostwa Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych następującym osobom:

 1. prof. dr inż. Maciej Bernhardt
 2. prof. dr hab. inż. Marian Cichy
 3. prof. dr inż. Jan Czerwiński (Szwajcaria)
 4. prof. dr inż. Herbert  Heitland (Niemcy)
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej Kowalewicz
 6. prof. Hans-Peter Lenz (Niemcy)
 7. prof. dr inż. Helmut List (Austria)
 8. prof. dr hab. inż. Janusz Przastek
 9. prof. dr hab. inż. Maciej Sobieszczański
 10. mgr inż. Marek Ślęzak, Instytut Lotnictwa
 11. prof. dr hab. inż. Antoni Świątek
 12. prof. dr hab. inż. Jan A. Wajand
 13. prof. dr hab. inż. Marian Zabłocki

Wyróżnieni należą do osób powszechnie znanych i darzonych szacunkiem. Wieloletnim efektywnym działaniem wnieśli Oni duży trwały wkład w dziedzinę silników spalinowych, lub Ich działalność zawodowa wspomagała rozwój zespołów i jednostek naukowo-badawczych z tego zakresu w uczelniach

Title
.