Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

logo2

Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych wraz z Politechniką Wrocławską (Katedrą Inżynierii Pojazdów) oraz Politechniką Poznańską (Instytutem Silników Spalinowych i Napędów) organizują kolejne już sympozjum dla młodych naukowców/doktorantów

VI Young Scientists Academy

w dniach 14-16 listopada 2022 roku w Zamku Czocha (Dolny Śląsk)

Konferencja jest skierowana do młodych naukowców (doktorantów, studentów ostatnich lat studiów i osób, które niedawno uzyskały stopień doktora) zainteresowanych nowymi osiągnięciami w dyscyplinie:

  • inżynieria lądowa i transport
  • inżynieria materiałowa
  • inżynieria mechaniczna

Możliwe jest przedstawienie prezentacji z obszaru:

  • konstrukcji, badań, produkcji, eksploatacji
  • ekologii silników spalinowych i pojazdów z napędami alternatywnymi
  • materiałoznawstwo w pojazdach
  • oraz pokrewnych dyscyplin naukowych.

Ważne daty

Do 14.10.2022 – Deklaracja uczestnictwa i przesłanie abstraktu

Do 4.11.2022 – Wniesienie opłaty po pozytywnej weryfikacji streszczeń

14-16.11.2022 – Konferencja

 

Publikacja
Prezentacje przygotowane w formie artykułu po pozytywnych ocenach recenzentów będą opublikowane w czasopiśmie naukowym Combustion Engines.

Koszty

Pełny koszt wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem w pokoju dwu- lub trzyosobowym wynosi 970 PLN (z VAT) na osobę.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, które pozwoli na kontynuację rozwoju naukowego młodych naukowców, a także na wymianę doświadczeń naukowych lub prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych.

Zapraszamy do rejestracji na stronie VI Young Scientists Academy.

Title
.