Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych

logo2

 XII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Członków Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych

Zebranie, zwołane zgodnie z §20 p. 2 i 3 Statutu PTNSS odbyło się
w dniu 9 grudnia 2022 r. jako posiedzenie zdalne.

Porządek XII Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

I termin godz. 11.00 (II termin godz. 11.15)

 

Posiedzenie zdalne

 

1.      Sprawozdanie Zarządu
2.      Tezy programowe na lata 2023-2026

Title
.